طراحی سایت در شرکت طراحی سایت مبنا
طراحی سایت هدف نیست، ارتقا تجارت هدف است

واحدهای شمارش در css

در این بخش از آموزش css واحدهای شمارش مورد قبول در css در طراحی سایت را  برای شما بیان می کنیم.
واحدهای شمارش قابل استفاده در Css شامل موارد زیر می باشند:

1.درصد(%)
2.اینچ(in)
3.سانتیمتر(cm)
4.میلیمتر(mm)
5.em
6.ex
7.pt(برابر با 1/72 اینچ)
8.pc(برابر با 12 point)
9.پیکسل(px)

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :