طراحی سایت در شرکت طراحی سایت مبنا
طراحی سایت هدف نیست، ارتقا تجارت هدف است

ویژگی border-spacing در css

10 / 10 از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، خاصیت Border-Spacing را برای شما توضیح می دهیم.
خاصیت Border-Spacing در طراحی سایت میزان فاصله بین خطوط حاشیه خانه های درونی جدول را با خطوط حاشیه دور جدول بر حسب واحدی مانند پیکسل یا نقطه تعیین می کند.
توجه داشته باشید که این خاصیت  فقط زمانیکه خاصیت Border-Collapse روی مقدار Seprate تنظیم شده باشد ایجاد می شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :