استفاده از SQL در طراحی سایت

10 / 10
از 1 کاربر

برای طراحی سایت از نوع داینامیک که بتواند داده ها و اطلاعات را از یک پایگاه داده بخواند بایستی موارد زیر دنبال کنید:
√ استفاده از Html , CSS
√ استفاده از پایگاه داده SQL
√ استفاده از یک زبان برنامه نویسی تحت سرور مانند PHP , ASP برای طراحی سایت
√ استفاده از یک برنامه سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) مانند My SQL ,SQL Server , Access

SQL.

داده ها در RDBMS در قسمت Table ذخیره می شود.جدول ها شامل داده ها و اطلاعات مربوط به برنامه می باشد.استفاده از SQL به شما در طراحی وب سایت پویا و داینامیک کمک می کند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده