استفاده از XML در زندگی روزمره

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت ازمقالات طراحی سایت در زمینه  آموزش XML می خواهیم استفاده از XML در زندگی روزمره را با بیان مثالی برای شما بیان کنیم .
از مهمترین کاربرد های xml انتقال اطلاعات و ارسال اطلاعات خبری می باشد بنابراین استفاده از یک استاندارد در این تکنولوژی به فرستنده و گیرنده این امکان را می دهد تا بتواندفارغ از نوع سیستم عامل و سخت افزار ، اطلاعات را ارسال و دریافت نمایند . به مثال زیر توجه کنید :

     <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nitf>
     <head>
          <title>Colombia Earthquake</title>              <!--  عنوان خبر -->
     </head>
     <body>
     <headline>
          <hl1>143 Dead in Colombia Earthquake</hl1>                             <!--  جزییات  خبر -->
     </headline>
     <byline>
           <bytag>By Jared Kotler, Associated Press Writer</bytag>            <!--  نام خبرنگار و خبرگزاری -->
      </byline>
      <dateline>
           <location>Bogota, Colombia</location>                                   <!--  مکان وقوع خبر -->
           <date>Monday January 25 1999 7:28 ET</date>                   <!--  تاریخ خبر -->
       </dateline>
       </body>
</nitf>

مثال بالاخبری راجع به وقوع یک زلزله و جزییات آن مخابره شده است ، به زبان XML . به ساختار کد XML و نحوه ارسال اطلاعات دقت نمایید این عمل باعث شده تا اطلاعات به راحتی به گیرنده انتقال یابد .

همچنین از این تکنولوژی می توان برای ارسال اطلاعات آب و هوایی استفاده کرد با استفاده از مثال زیر می توانید اطلاعات مربوط به آب و هوا را در یک فایل xml دسته بندی کرد .

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<current_observation>
    <credit>NOAA's National Weather Service</credit>                                       <!--  واحد صادر کننده اطلاعات -->
    <credit_URL>http://weather.gov/</credit_URL>                                             <!--  آدرس وب سایت صادر کننده اطلاعات -->

    <location>New York/John F. Kennedy Intl Airport, NY</location>                            <!--  نام منطقه آب و هوایی-->

    <weather>A Few Clouds</weather>                                                          <!--  شرایط جوی -->
    <temp_f>11</temp_f>                                                                                <!--  بیشینه دما -->
    <temp_c>-12</temp_c>                                                                              <!--  کمینه دما  -->
    <relative_humidity>3XML</relative_humidity>                                                <!--  میزان رطوبت -->
    <wind_dir>West</wind_dir>                                                                        <!--  جهت باد -->
    <wind_mph>18.4</wind_mph>                                                                    <!--  سرعت  باد -->
</current_observation>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده