اسکیریپ نویسی چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

اسکریپت نویسی نوعی از زبان های برنامه نویسی می باشند که از روی زبان های اصلی ساخته شده اند. به طور ساده بخواهیم زبان های اسکیریپ را تعریف کنیم، نمونه ی کوچک شده ی برنامه های بزرگ در طراحی سایت می باشند.

معمولا به جای نوشتن کد های طولانی در برنامه ها از اسکریپ ها استفاده می شوند. اسکیریپ ها مثل یک متد می باشند که در صورت نیاز در برنامه و یا وب سایت می توانیم آن متد را صدا بزنیم و از آن استفاده نماییم.

جاوا اسکریپ، VB اسکیریپ و PHP  از جمله برنامه هایی هستند که در اسکیریپ نویسی به ما کمک می نمایند.

امروزه PHP را یک زبان اسکیریپ نویسی  در طراحی سایت ها می نمامند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده