المنت های زبان XML

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش XML  ، المنت های زبان XML را توضیح می دهیم.
در ابتدا باید بدانیم که اسناد XML شامل المنت های زبان XML هستند و هر المنت زبان XML شامل تمام چیزهایی که از تگ ابتدایی عنصر تا تگ انتهایی آن قرار دارند ، می شود . المنت ها دارای چند اجزا می باشند که عبارتند از :

√ المنت های دیگر - تگ های دیگر XML
√ متن (TEXT)
√ خواص المنت ها (ATTRIBUTES)
√ مجموعه ای از موارد فوق

دستور زیر یک قطعه کد ساده XML را نشان می دهد .

<bookstore>
   <book category="CHILDREN">
       <title>Harry Potter</title>
       <author>J K. Rowling</author>
       <year>2005</year>
       <price>29.99</price>
   </book>
   <book category="WEB">
       <title>Learning XML</title>
       <author>Erik T. Ray</author>
       <year>2003</year>
       <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>

در کد بالا تگ های < bookstore > و < book > ، در اصطلاح elements contents هستند ، زیرا خود شامل المنت های دیگر می شوند . تگ < book > دارای یک خاصیت ( attribute ) به نام category می باشد ، که اطلاعاتی راجع به آن را ارائه می کند . المنت هایی مثل < title > و یا < year > در اصطلاح text content هستند ، زیرا شامل متن می باشند .برای تعیین نام تگ ها باید از دستوراتی پیروی کرد که عبارتند از :

√ نام تگ ها می تواند شامل حروف ، اعداد و یا سایر کاراکترها باشد .
√ نام ها نمی توانند با یک عدد شروع شوند .
√ نام ها نمی توانند با عبارت xml آغاز شوند ( مثل xml , XML و ... ) .
√ نام ها نمی توانند شامل فاصله باشند .

بهتر است از موارد زیر برای نام گذاری تگ های XML استفاده کرد :

  •   نام ها را طوری انتخاب نمایید که گویای کار خود باشند ، به عبارت دیگر توضیح مختصری راجع به تگ ارائه دهند . مثلا تگ < first_name > برای نام و یا < last_name > برای نام خانوادگی مناسب است .
  •   نام ها بهتر است کوتاه و ساده باشند . مثلا < book_title > ، نام مناسبی است و نه < the_title_of_the_book > .
  •   از استفاده از کاراکتر " - " اجتناب کنید . اگر نامی مثل < first-name > بسازید ، ممکن است برنامه فکر کند شما می خواهید name را از first جدا نمایید .
  •   همچنین از استفاده از کاراکتر نقطه " . " پرهیز کنید . اگر نامی مثل < first.name > بسازید ، ممکن است برنامه فکر کند name خاصیتی برای first است .
  •   از استفاده از علامت " : " هم خودداری نمایید . زیرا این علامت در XML برای استفاده در namespace ها ذخیره شده و به کار بردن آن error ایجاد می کند .
ارسال نظر و نظرات ثبت شده