اهمیت کلمات کلیدی در سئو

10 / 10
از 1 کاربر

شاید ساده ترین چیزی که موتورهای جستجو به دنبال آن می گردند این باشد که چند واژه در qurey (پرسش) جستجو در صفحه پیدا شود.اگر همه چیزهای دیگر برابر باشند، صفحه هایی که واژه بیشتری در پرسشی دارنددر رده ی بالاتری قرار می گیرند ( بعضی از  موتور های جستجو تمام واژه های مهم را بکار می برند ) با این وجود این رده بندی به رخداد به بیش از واژه صرف بستگی دارد.

این وابستگی بیش از واژه های یک پرسش خاص در روی صفحۀ شماست فراوانی کلمه کلیدی که به آن وزن کلمه هم می گویند ، از جمله نکات  مهم است.در گذشته های روش جستجو ، هرچه تکرار رخداد واژه بیشتر می بود ،بهتر می نمود. صفحه ای با یک فرکانس واژه ای برابر 10 برای کلمه " سایت " برای جستجو گری که به دنبال آن می گشت ، بهتر از فرکانس واژه 2 بود.اما ظهور جستجوی وب افراد را به سمت جستجوی سریع  در رده بندی جستجو سوق داد و آنها شروع به جدا کردن صفحات صهحات با کلمات کلمات نمودند .(اگر 10 رخداد خوب بود چرا 50 خوب نباشد؟) لذا موتور های جستجو روی فراوانی کلمات کلیدی سخت گیری بیشتری نمودند.

اینک آنها به دنبال فراوانی کلمه ای خاص می گردند و فعلا تصمیم بر این است که صفحات با  7 در صد از کلمات منطبق بر پرسش ، تطبیق خوبی به دست می دهد.( یعنی فراوانی چگالی 7 در صد ) لذا اغلب پرسشهای جستجو ، بیش از یک کلمه دارند . بنابراین موتورهای جستجو حتی به فرکانس ها با عمق بیشتر نگاه می کنند . الگوریتم ها با رده بندی غالبا بر اساس فراوانی بالاتر یک کلمه در مقابل دیگری در مورد رده بندی تصمیم گیری می کنند . به این دلیل است که یک پرسش برای  " طراحی وب سایت " ممکن است صفحاتی را با فراوانی سنگین تر (بیشتر) روی " طراحی سایت " و " وب سایت " داشته باشد تا " وب " . موتورهای جستجو می توانند این تصمیمات را بر اساس فرکانس رخداد یک واژه ( کلمه ) در سرتاسر وب اتخاذ نماید.

                                                کلمات-کلیدی-سئو

در جوار دانستن اینکه صفحه حاوی کلمات در پرسش جستجو ست ،این که بدانیم آیا ان ها در کجای صفحه واقع اند، اهمیت چندانی ندارد؟ بهتر است که پاسخ مثبت را باور کنید. اگر همه چیزها برابر باشند، صفحاتی که واژه پرسش در مکان های مهم تری ،قرار گیرند، مانند عنوان صفحه، در رده بالاتری از صفحاتی قرار می گیرند که کلمه کلیدی در آن ها در پایین صفحه واقع است.به صفحاتی که در آن ها کلمات پرسش در عناوین و پاراگراف های اولیه قرار می گیرند  دارای اهمیت کلمه کلیدی بالاتری هستند، چون کلمات کلیدی در مکان های مهم تری واقع اند.

چرا موتورهای جستجو براهمیت کلمه کلیدی تاکیددارند؟دلیل این است که موتور های جستجو در واقع ماشین های تطبیق الگویند.آن ها اقدام به تشخیص انواع الگو های مربوط به صفحاتی می کنند که قویا با پرسش ها انطباق دارندیعنی صفحاتی با الگوهایی از کلمات کلیدی منطبق در مکان های با اهمیت تطبیق های قوی تری از صفحات دیگر دارند.اینک باید دید که چگونه یک موتور جستجو اهمیت واژه هایی را که در بخش های مختلف صفحه پیدا می کند، ارزیابی می نماید.

عنوان

 این مهم ترین بخش از صفحه وب برای موتور جستجوست. عنوان،چیزی است که در صفحه نتایج حاصل از جستجو نشان داده میشود، و نیز در عنوان پنجره برای مرورگر نمایش داده می شود . در مورد عنوان (تیتر) می توانید چنین تصور کنید که عنوان صفحه وب همانند عنوان یک قطعه مقاله در یک صفحه روزنامه است،که مشخص می کند کل مقاله در مورد چیست.

سر صفحه و متن تاکید شده

بسیاری از موتورها ی جستجو به واژه های یافته شده عنوان درشتی رابه منظور دادن اهمیت بیشتر (وزین تر)، تخصیص می دهند،آن را به صورت ایتالیک یا متن رنگی در می آورند، و فرض می شود که آن ها رخدادهای مهم تری از واژه می باشند. سر صفحه درشت یک بخش در داخل مقاله روزنامه بوده و متن جاری را قطع کرده و نشان می دهد که پاراگراف های زیر در باره چه هستند.

متن بدنه 

متن بدنه شامل تمام کلماتی است که در صفحه ظاهر می شوند، ولی متن بدنه ای که نزدیک تر به بالای صفحه باشد داری اهمیت بیشتری از کلماتی است که در میانه یا پایین صفحه قرار دارند. تصاویر هم در صفحه متون متفاوتی دارند و موتور جستجو" می آموزد" که هر یک درباره چیست.

توصیف 

صفحات وب عموما دارای خلاصه ای از موضوع اند که برخی موتورهای جستجو هنوز هم آن را در زیر عنوان می آورند. با این وجود اغلب موتورهای جستجو نه توصیفی می آورند ونه وزنی بیشتر از متن بدنه ذکر می کنند.

یک موتور جستجوی ارگانیک از شاخص جستجوی خود برای محل یابی صفحات منطبق استفاده می کند.در اصل تحلیل گزارش گیری معین می کند که کدام کلمات جستجو شوند و نه اینکه فقط کلماتی که به فرم گزارش گیری تایپ شده اند جستجو شوند.

موتور در جستجوی هر کلمه در گزارش گیری شروع به کار میکند تا ببیند کدام صفحه  حاوی کلمه است.شاخص جستجو را میتوان به عنوان لیستی از الفبا از هر کلمه موجود در هر صفحه وب تصور کرد. در واقع شاخص حاوی لیستی از هر صفحه وبی است که حاوی هر کلمه است.بنابر این وقتی که در جستجوی کلمه ی " طراحی سایت " هستید ،شما لیستی از هر صفحه ای که حاوی ان باشد را خواهید آورد.این ساده ترین حالت است این موضوع هنگامی پیچیده تر خواهد شد که گزارشگیری های پیچیده تر را وارد کنید .ا

اگر جستجو گر به دنبال طراحی سایت  است،موتور هر صفحه ای را که هر کلمه را داراست جستجو خواهد کرد،و لذا لیستی از صفحات حاوی کلمه طراحی سایت و لیستی از صفحات حاوی" شرکت طراحی " بدست خواهد داد. اغلب موتورهای جستجو ،که با این تصمیم روبرو می شوند، تصمیم میگیرند فقط آن هایی را نشان دهند که هر دو کلمه را دارا باشند انتخاب می کنند.

بعضی از موتور ها قوانین پیچیده تری برای نمایش گزارش گیری های چند کلمه ای دارند. یک گزارشگیری مانند" شرکت طراحی وب سایت " را در نظر بگیرید.چون کلمه" طراحی سایت  " خیلی بیشتر از دیگر کلمات ،رایج است، بعضی از موتورهای جستجو ممکن است چند صفحه که حاوی کلمات" طراحی "و" سایت " است را نشان دهند حتی اگر کلمه" وب " در آن نباشد .

موتور های جستجو چگونه کار می کنند؟

شما چند کلمه ای در گوگل تایپ میکنید,و آنگاه صفحه ای پر از نتایج بسیار مرتبط را ظرف یک ثانیه بدست می آورید.اما این چگونه رخ می دهد؟ یک موتور جستجو چطور صفحات صحیح را می یابد؟ دیدید که موتور های جستجو هم نتایج ارگانیک و هم نتایج پرداختی را باز میگرداند،و ما در باز گو میکنیم که چرا بازار یابی با موتورهای جستجو مهم و مشکل است.

در این گروه از مقالات ما دقیقا چگونگی کار موتور جستجو را بررسی میکنیم و نشان میدهیم که در زمان ورود کلمات توسط جستجو گر برای جستجو چه اتفاق می افتد و قبل از آمادگی موتور جستجو برای جستجو چه رخ میدهد. ما بخش عمده کار خود را روی جستجوی پیچیده تر  ارگانیک صرف می نماییم،ولی چگونگی نتایج پرداختی را هم توضیح می دهیم.گر چه به نظر میرسد که که گوگل در لحظه ی نمایش نتایج جستجو ی هر صفحه از وب را پیش نمایش می کند.ولی آنقدر سحر آمیز نیست.

گوگل

در مجموع به هنگام جستجوی کلمات مقدار قابل توجهی آماده سازی به این لحظه ی سحر آمیز منتهی میشود خبرگان جستجو آن را شاخص آماده سازی میخوانند.شاخص گیری فرایندیست که شاخص جستجو را خلق میکندو پایگاه داده ای خاص که لیستی از کلمات در همه صفحات در وب نگه میدارد.

بعد در این دسته از مقالات توضیح خواهیم داد که چگونه فرایند شاخص گذاری (فهرست بندی)ارگانیک کار میکند.فعلا بدانید که مقدار زیادی اعمال سحر آمیز در موتور های جستجوی ارگانیک صورت می گیردو این خیلی زود تر از آن اتفاق می افتدکه کسی چیزی را برای جستجو وارد کند.

حتی اگر بدون اینکه بدانیدشاخص جستجو چگونه کار می کند،می توانید بیاموزید که موتور جستجوی ارگانیک آن شاخص را وقتی که کلمات وارد می شود چگونه به کار میبرد در لحظه ای که کلمات در گوگل تایپ میشوند.

تطبیق پرسش جستجو

استعلام یا پرسش،نام تکنیکی چیزیست که جستجو گران در موتور جستجو تایپ میکنن تا نتایج جستجو بدست آید.وقتی که کسی عبارت طراحی سایت را در گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر وارد می کند ، آنگاه می گوییم پرسش جستجو صورت گرفته است.خبرگان معمولا هر کلمه در پرسش جستجو را یک واژه توصیف می نماید.(در این مثال "طراحی"و "سایت"واژه ها یا پرسش جستجویند)موتور جستجو وارد چندین گام اساسی می شود تا صفحات وب را منطبق بیابد،و این کار را تحلیل پرسش انجام می دهد.

تحلیل پرسش

به محض اینکه جستجو گر پرسش یا واژه ی مورد نظرش را تایپ میکندو کلید enter را بفشارد،موتور جستجو تحلیل را آغاز می کند.یعنی هر کلمه در پرسش را بررسی کرده و تصمیم می گیرد که بهترین صفحه وب را در فهرست منطبق بیابد.موتور های جستجو تنها به یک طریق تحلیل استعلام را انجام نمی دهند،بلکه بسیاری از موتور های جستجو در بعضی از اصول تکنیک های جستجو اشتراک دارند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
آموزش سئو مقدماتی
مقاله تاثیر سرعت بارگزاری وب پیج در سئو
مقاله افزایش سرعت وب سایت
مقاله نکات آموزش سئو
مقاله نحوه ثبت سایت در موتورهای جستجو
مقاله پیج رنک گوگل (Google PageRank) چیست؟
مقاله روش آشنا کردن مشتری با سئو
مقاله تکنیک های آسان و بدون هزینه سئو
مقاله چگونه در موتورهای جستجو رتبه بالاتری داشته باشیم
مقاله لیست سیاه موتورهای جستجوگر
مقاله دلایل مهم بودن بهینه سازی سایت
مقاله بهینه سازی تصاویر در طراحی سایت
مقاله راه های افزایش رتبه Author Rank
مقاله آیا ترافیک وب سایت در موفقیت وب سایت موثر است؟
مقاله اشتباهات رایج در بهینه سازی وب سایت
مقاله سرانجام پیج رنک گوگل
مقاله نگاه گوگل به تعداد صفحات سایت
مقاله "واکنش دستی" در گوگل وبمستر چیست؟
مقاله تاثیر محتوای تکراری بر سئو
مقاله چه لینک هایی از نظر گوگل غیر واقعی هستند؟
مقاله عدم دسترسی گوگل به سایت
مقاله الکسا، سئو و تولبار اختصاصی
مقاله حدود یکسال گذشت؛ تولبار پیج رنک به کجا رسید؟
مقاله کدام را انتخاب کنیم: سئو یا طراحی و بهینه سازی؟
مقاله نحوۀ جلوگیری از کپی تصاویر و مطالب سایت
مقاله انقلاب شبکه های اجتماعی
مقاله مراحل انتخاب کلمات کلیدی
مقاله چرا تنها داشتن گفتگوی مستقیم در سایتها کافی نیست؟
مقاله چرا وجود وبلاگ برای سایت مفید است؟
مقاله وبلاگ با بلاگفا فرق می کند
مقاله چگونه سایت خود را پر بازدید کنیم؟
مقاله چگونه بر چالش های پیش رو در وبلاگ نویسی غلبه کنیم؟
مقاله چرا باید صفحه اول گوگل باشیم؟
مقاله توجه گوگل به محتوای تازه
مقاله نکاتی برای سئوی صفحات بی پایان
مقاله روند تغییرات سئو در سال 2015
مقاله چگونه متوجه شویم چه کسی برای اولین بار مقاله ای را در اینترنت منتشر کرده است و کدام منبع اصلیست؟
مقاله تغییر در جایگاه رتبه در نتایج جستجوی گوگل
مقاله استفاده از https باعث بهبود رنکینگ سایت می شود
مقاله بهینه سازی سایت های چند زبانه
مقاله هاست ایران بهتر است یا هاست خارج از ایران؟
مقاله پاپ آپ چیست و چه تاثیری بر سئو دارد؟
مقاله آیا هر چه میزان بازدیدکننده از سایت بیشتر باشد گوگل رتبه ی بالاتری به سایت میدهد؟
مقاله چه کلمات کلیدی نیاز به سئو ندارند؟
مقاله تاثیر قدمت دامنه بر نتایج جستجو
مقاله Bold کردن کلمات کلیدی و تاثیر آن بر سئو
مقاله چگونه تگ گذاری کنیم؟
مقاله کلمات کلیدی و تاثیر آن سئو
مقاله چند سایت پربازدید که میتوانیم از آن ها بک لینک رایگان بگیریم
مقاله سئو داخلی سایت یا On Page Seo
مقاله راه های بهبود رتبه بندی سایت (Rank) در موتور جستجوی گوگل
مقاله اصطلاحات سئو
مقاله تاثیر وایبر بر بازاریابی و سئو
مقاله سئو چیست ؟
مقاله نقش robots.txt در سئو
مقاله سئو در طراحی سایت
مقاله روش های ساده انجام سئو
مقاله سئو در گذر زمان
مقاله مقدمه ای از سئو برای مبتدیان
مقاله صنعت سئو
آموزش سئو پیشرفته
مقاله اهمیت کلمات کلیدی در سئو
مقاله رتبه الکسا (Alexa Rank) چیست؟
مقاله لینک های nofollow و dofollow
مقاله قفل کردن www در آدرس url دومین
مقاله روش های ارتقا رنکینگ سایت
مقاله خطر سئوی زیاد برای سایت
مقاله افزایش رتبه سایت در الکسا چگونه است ؟
مقاله نکاتی برای پیشگیری از ایجاد اشتباه در بهینه سازی سایت
مقاله بک لینک چیست و در بهینه سازی سایت چقدر مهم است؟
مقاله روش های جلوگیری از کاهش رتبه سایت
مقاله Anchor Text در بهینه سازی سایت چه نقشی دارد
مقاله نکات قبل از ایجاد شبکه های اجتماعی
مقاله SMO چیست؟
مقاله نحوه عملکرد الگوریتم های گوگل
مقاله الگوریتم گوگل در نحوۀ ارائۀ موتور جستجو
مقاله اهمیت توضیحات متا در بهینه سازی سایت
مقاله خطای 404 از نگاهی دیگر
مقاله راهکارهایی برای بهینه سازی و سئوی سایت برای موبایل
مقاله چگونه از کپی شدن مطالبمان با کمک گوگل جلوگیری کنیم؟
مقاله وبمستر تولز به زبان ساده
مقاله فایل robots.txt چیست و چگونه عمل می کند؟
مقاله Captcha چیست؟
مقاله بخش Removal URL چیست و چه کاربردی دارد؟
مقاله همه آنچه که برای آنالیز آنلاین سئو نیاز داریم
مقاله چک لیست اصولی سئو: 4 مرحله برای بهینه سازی وبسایت
مقاله 10 وبسایتی که واکنشگرا نیستند (و احتمالا باید باشند!)
مقاله 10 راهکار مفید و مورد استفاده در گوگل آنالیتیکس
مقاله مراحل پیشرفت در کلمات کلیدی
مقاله شارپ وان چیست؟ چگونه شارپ وان شویم؟
مقاله آیا تحلیل سایت لازم است؟
مقاله نویسنده مهمان یا اسپمر پنهان؟
مقاله Exact Match Domain چیست؟
مقاله پینگ بک
مقاله تکنیک های سئو سیاه : کلوکینگ
مقاله رابطه سئو و AJAX
مقاله مهمترین روش های سئو سیاه که هرگز نباید استفاده کرد
مقاله CTR چیست؟ و چه تاثیری بر سئو دارد؟
مقاله تاثیر تغییر آدرس URL بر سئو
مقاله بهینه سازی فایل های CSS
مقاله تفاوت لینک طبیعی و غیرطبیعی چیست؟
مقاله سیاست های جدید لینک بیلدینگ
مقاله استفاده از iframe و تاثیر آن بر سئو
مقاله کلیک بر روی لینک و تاثیر آن بر سئو
مقاله تولید محتوا برای سایت های ریسپانسیو
مقاله اهمیت دیتابیس در سئو
مقاله کلمات کلیدی مخفی چیست؟
مقاله سئو در وب سایت های واکنش گرا
مقاله نکات سئو برای جذب ترافیک بیشتر سایت
مقاله ارتباط وب سایت های فلش با سئو
مقاله الگوریتم کبوتر گوگل
مقاله قوانین طلایی سئو محتوا شاه است
مقاله چگونه SEO و SEM برای ارائه نتایج با یکدیگر همکاری می کنند!
مقاله چرا محتوا برای سئو "شاه" است؟
مقاله آیا کلمات کلیدی و متا تگ ها هنوز مهم هستند؟
مقاله فاکتور های نوین در مدیریت محتوا
مقاله چگونه بک لینک های با کیفیت بالا و به روش مقیاس پذیر بسازیم
مقاله چگونه از بهینه سازی بیش از حد سایت خود جلوگیری کنیم
مقاله تعداد زیادی لینک بدون بازدید به رتبه بندی گوگل سایت شما آسیب نخواهد زد !
مقاله نرخ خروج و جهش سایت خود را کاهش دهید
مقاله بازدید مصنوعی و تاثیر آن بر رتبه بندیی سایت شما
مقاله سن وب سایت
مقاله 11 روش برتر برای ساخت URL به منظور بهبود سئو
مقاله چگونه فیلتر گوگل را در هنگام جستجو حذف کنیم
مقاله حذف فیلتر "سطح خواندن" گوگل
مقاله گوگل سایت های ناسازگار با تلفن همراه را مجازات می کند
مقاله راهنمای سئو 2015
مقاله چگونه از سایت ویکی پدیا و سایر سایت های ویکی بک لینک دریافت کنیم؟
مقاله جوانب مثبت و منفی صفحات اسپلش
مقاله الگوریتم دزدان دریایی گوگل (Google’ Pirate) چه تغییراتی کرده است؟
مقاله الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل و ارتباط آن با سئو
مقاله بینگ در حال راه اندازی الگوریتم mobile-friendly
مقاله چگونه یک محتوای مناسب برای سئو بنویسیم
مقاله مقایسه سئو و ppc
مقاله به روز رسانی گوگل فاکتور جدید رتبه بندی Trustworthiness
مقاله سئو برای وب سایت های پارالاکس
مقاله بهینه سازی وب سایت های تک صفحه ای
مقاله سئو در یوتیوب
مقاله بهینه سازی موتورهای جستجو برای Yandex
مقاله به روز رسانی گراف دانش گوگل (Knowledge Graph) برای پروفایل رویدادها و رسانه های اجتماعی
مقاله HTTPS یکی از فاکتورهای رتبه بندی سئو است
مقاله گزارش جدید سئو در Google Webmaster Tools: تجزیه و تحلیل جستجو
مقاله بهینه سازی ترافیک حاصل از شبکه های اجتماعی
مقاله تاثیر گوگل پلاس بر سئو
مقاله گوگل برای داده های واقعی عمومی، منبع ارائه نمی دهد
مقاله 11 ابزار رایگان سئو برای بهبود موقعیت رتبه بندی سایت شما
مقاله دامنه های سطح بالای جدید چگونه بر رتبه بندی سئو سایت شما اثر می گذارند؟
مقاله نمایه سازی برنامه موبایل گوگل (Google Mobile App)
مقاله مطالعه بر روی ترافیک موتورهای جستجو
مقاله سئو عالی = بازدید بالا
مقاله علائم نشانه گذاری: فاکتور جدید رتبه بندی
مقاله اشتباهات رایج در شبکه های اجتماعی و راه های رفع آن
مقاله مقایسه سئو کلاه سیاه و کلاه سفید
مقاله چرا سئو باید در قلب هر استراتژی بازاریابی حضور داشته باشد؟
مقاله چه تگ هایی برای سئو مفید هستند؟
مقاله سئو و UX در طراحی سایت
مقاله 6 قانون سئو در سال 2016
مقاله تاثیر کلمه کلیدی بر سئو در سال 2016
مقاله ترفندهای ساده برای بهبود سئو در سال 2016
مقاله چگونه از ویکی‌ پدیا بک لینک بگیریم؟
مقاله 10 تله برای اجتناب در سئو سال 2016
مقاله تغییرات گوگل در سئو سایت شما موثر است
مقاله اهمیت سئو در طراحی سایت
مقاله عوامل تاثیرگذار بر رتبه بندی وب سایت ها در موتورهای جستجوگر
مقاله کمپین لینک سازی چیست
مقاله اشتباهات رایج در انتخاب عنوان مناسب برای سایت
مقاله بهینه سازی عناوین وب سایت
مقاله بونس ریت یا Bounce Rate
مقاله راهنمای گام به گام لینک سازی ( قسمت اول )
مقاله راهنمای گام به گام لینک سازی (قسمت دوم)
مقاله تاثیر لینک سازی بر سودآوری کسب و کار
مقاله معیارهای لینک سازی
مقاله ترفند های لینک سازی
مقاله عوامل موثر بر زمان تاثیر گذاری لینک سازی بر رتبه بندی
مقاله روش های ساده برای لینک سازی هدفمند
مقاله افزایش ترافیک وب سایت بدون لینک سازی
مقاله 5 اشتباه سئو که افراد باهوش مرتکب می شوند
مقاله 5 دلیل برای اینکه محتوای شما بک لینک نمی گیرد
مقاله ترفندهایی برای سئو قدرتمند
مقاله تاثیر نظرات بر سئو سایت
مقاله محتوا در سئو
مقاله نکاتی در مورد محتوا در سئو
مقاله اینفوگرافیک تاثیر سئو بر کسب و کار
مقاله اینفوگرافیک تاثیر شبکه اجتماعی بر سئو
مقاله روش های سئو سایت به صورت حرفه ای
مقاله ده نکته ی مهم سئو
مقاله قیمت سئو
مقاله چک لیست سئو
مقاله سئو کلاه خاکستری
مقاله ویژگی های سئو کار حرفه ای
مقاله سئو در سال 2017
مقاله سئو off page و تاثیر آن بر موفقیت طراحی سایت
مقاله نکات کلیدی سئو سایت برای یک استارت آپ
مقاله متا تگ های موثر در سئو
مقاله تغییرات سئو در فوریه سال 2017
مقاله راهنمای کامل سئو داخلی
مقاله چهار نکته مهم در سئو برای کسب و کارها
مقاله سئو مناسبتی
مقاله سئو تضمینی : شعار یا واقعیت
مقاله سئو در نقشه ی گوگل
مقاله سئو در طراحی فروشگاه اینترنتی
مقاله 4 نکته اساسی سئو 2017