تابع Format () در SQL

2 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت در قسمت آموزش SQL ، تابع format() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع format() چگونگی نمایش یک فیلد را مشخص میکند.
ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده