تابع Len () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL ، تابع len() در طراحی سایت را برای شما توضیح می دهیم.
با استفاده از تابع Len() طول یک فیلد متنی ( تعداد کاراکترها ) را ایجاد می کنند.ساختار این تابع به صورت زیر می باشد:

SELECT LEN(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده