تابع Max () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Max() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Max()  بيشترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند.همچنین این تابع در طراحی سایت با ستون هایی که داده آنها از نوع عددی یا حروفی باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.در فيلدها با مقادير عددی تابع بزگترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در آخرين رده باشد ، را بر می گرداند .

مثال زیر دستور کلی تابع Max() را نشان می دهد.

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده