تابع Mid () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش ازمقالات طراحی سایت ، در قسمت آموزش SQL  ،  تابع mid() را برای شما توضیح می دهیم.
از تابع Mid() برای استخراج کاراکتر از فیلد متنی استفاده می شود.ساختار این دستور به صورت زیر می باشد:

SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_nam

ارسال نظر و نظرات ثبت شده