تابع Min () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ، تابع Min() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع Min() کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند.همچنین این تابع با ستون هایی که داده آن ها از نوع عددی یا حروفی باشد می تواند در طراحی سایت مورد استفاده قرار گیرد.در فيلدها با مقادير عددی تابع کوچکترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترين رده باشد ، را بر می گرداند .
مثال زیر دستور کلی تابع Min() را نشان می دهد.

SELECT MIN(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده