تابع Round () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت ، در قسمت آموزش SQL  ، تابع  round() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع round() برای round کردن یک مقدار عددی به تعداد اعشار مشخص استفاده میشود.لازم به ذکر است که Column name همان نام ستون می باشد.ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده