تابع lcase () در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL  ،  تابع lcase() را برای شما توضیح می دهیم.
تابع lcase() مقادیر فیلد را به حروف کوچک تبدیل میکند و در طراحی سایت کاربرد دارد.ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT LCASE(column_name) FROM table_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده