تگ Fieldset , Legend

9 / 10
از 2 کاربر

تگ Fieldset

در این بخش از آموزش Html  ، تگ Fieldset و تگ Legend را آموزش می دهیم.

این تگ در طراحی سایت دور محتویات خود یک کادر ایجاد می کند و عناصری که بین این تگ قرار می گیرند جز عناصر درونی آن تگ به حساب می آیند.با استفاده از تگ Fieldset میتوانید گروه ها و همچنین عناصر را کنترل کنید.

تگ Legend
در این تگ برای اضافه کردن عنوان برای کادر Fieldset استفاده می شود.متنی که داخل تگ Legend قرار می گیرد تعیین کننده عنوان کادر است.

در طراحی سایت مثال زیر کاربرد تگ Fieldset و تگ Legend را نشان می دهد.

 <fieldset>

      <legend align="left">عنوان گروه</legend>

      <p>متن مورد نظر.</p>

</fieldset>

                                                                   
عنوان گروه
متن مورد نظر.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
محمد :
9 0
اقا مرسی عالی بود
فائزه :
8 0
مرسی عالی بود