تگ Form , Input

10 / 10
از 1 کاربر

تگ Form

در این بخش از آموزش Html  ،  تگ Form و تگ Input را آموزش می دهیم.

تگ form یک فرم ورودی برای کاربر تعیین می کند.تگ form شامل چند تگ input می باشد.شامل:
text fields
radio-buttons
checkboxes
submit buttons
,...
همچنین فرم می تواند شامل عناصری از قبیل select lists,fieldset,legend,lable,textarea,...باشد.

مثال زیر کاربرد تگ form را در بخش طراحی سایت نشان می دهد.

<form>
.
input elements
.
</form>

تگInput

مهمترین تگ موجود در FORM تگ Input می باشد.تگ Input یک فیلد ورودی تعیین می کند.این تگ می تواند قابلیت های متفاوتی داشته باشد. شامل:text field,password,checkbox,radio button,submit button می باشد.

مثال زیر کاربرد تگ input را در طراحی سایت نشان می دهد.

<form action="demo_form.asp">
  First name: <input type="text" name="fname"><br>
  Last name: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :