تگ Map , Area

10 / 10
از 1 کاربر

تگ Map

در این بخش از آموزش Html  ،  تگ Map را به شما آموزش می دهیم.

در تگ Map میتوان یک نقشه تصویری در طراحی سایت ایجاد کرد.با استفاده از این تگ شما می توانید با کلیک بر روی هر قسمت از عکس با صفحه مورد نظر ارتباط برقرار کنید.تگ Area در داخل تگ Map قرار می گیرد.با تعریف برای هر قسمت عکس شما می توانید به اطلاعات مورد نظر خود دست یابید.

برای این کار باید یک نقشه تصویری با نواحی مختلف قابل کلیک کردن ایجاد می کنیم پس از آن نقشه را به یک عکس بر روی صفحه پیوند می دهیم.

تگ Area

تگ Map شامل چند تگ Area می باشد که نقاط قابل کلیک بر روی نقشه را مشخص می کند.

مثال زیر در زمینه طراحی سایت کاربرد تگ Map و تگ Area را در آموزش Html نشان می دهد.

    <img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap">
    <map name="planetmap">
    <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun">
    <area shape="circle" coords="90,58,3" href="mercur.htm" alt="Mercury">
    <area shape="circle" coords="124,58,8" href="venus.htm" alt="Venus">
    </map>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده