تگ Object , Param

10 / 10
از 1 کاربر

تگ Object

در این بخش از آموزش Html  ،  تگ Object و تگ Param را آموزش می دهیم.

از تگ Object برای ارتباط بین شی خارجی مثل فایل صوتی یا تصویری به صفحه html  استفاده می شود.این تگ امکان ایجاد تغییر در اطلاعات را به برنامه نویس می دهد همچنین با استفاده از این تگ میتوان فایل درج شده را درج کرد.
این تگ می تواند در تگ Head و یا تگ Body قرار بگیرد.فراموش نشود برای نمایش تصویر از تگ img  استفاده شود.

مثال زیر کاربرد تگ Object در برنامه نویسی و طراحی سایت را بیان می کند.

<object width="300" height="300" data="sitedesign-co.com.swf"></object>

تگ Param 

تگ Param تعیین کننده تنظیمات نمایش شی در هنگام اجرا می باشد.در HTML این تگ نیاز به تگ پایانی ندارد.

مثال زیر در طراحی سایت بیانگر کاربرد تگ Param می باشد.

<object data="horse.wav">
<param name="autoplay" value="true">
</object>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده