تگ P , Br

10 / 10
از 1 کاربر

تگ<P>

در تگ P برای ایجاد یک پاراگراف در طراحی سایت استفاده می شود.شما می توانید متن داخل تگ P را به صورت دستور وارده چپ چین،راست چین و یا وسط چین کنید.
مثال:

<P align="raght">متن مورد نظر</p>

تگ Br

تگ Br در زبان برنامه نویسی مانند کلید ENTER عمل می کند.به عبارتی متن جدید را به پاراگراف بعدی در طراحی سایت می برد.

توجه داشته باشید که این تگ به صورت تنها وارد می شود و تگ پایانی ندارد.<br/>

به یاد داشته باشید که این تگ در داخل تگ body نوشته می شود.

مثال:

< p > My name is : < br / > sara < /p >
     My name is :
sara

ارسال نظر و نظرات ثبت شده