تگ Style

10 / 10
از 1 کاربر

تگ Style

در این بخش از آموزش Html ، تگ Style را به شما آموزش می دهیم.

با استفاده از تگ Style در طراحی سایت ، خواص و تنظیمات مورد نیاز را برای هر دستور تعیین می کنیم.همچنین تگ style تغییر شکل،ویرایش،افزودن جلوه های مختلف و ... را شامل شود.
این تگ شامل یکسری عناصر می باشد که عبارتنداز:

√تعیین خواص مورد نظر در خاصیت Style در درون تگ عنصر
√تعیین خواص عناصر در تگ Style در بخش Head هر صفحه برای عناصر آن صفحه.
√تعیین خواص از طریق یک تگ Style بیرونی و پیوند آن عنصر به تگ Style .

مثال زیر کاربرد تگ Style را در طراحی سایت نشان می دهد.

<p style=" color:white; border:solid 1px red; width:100px; background-color:blue; font-size:10pt; text-align:center; "> متن پاراگراف </p>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
زينب :
2 1
خيلي ممنون از لطف تون
شهرام :
2 1
عالی بود تشکر.