تگ noscript

10 / 10
از 1 کاربر

چگونگی ارائه طرح جایگزین تا حد زیادی به چگونگی استقرار جاوا اسکریپت در طراحی سایت بستگی دارد. اما عناصر noscript، دربسیاری از موارد در طراحی سایت مفید و کاربردی است. همانطور که از نام این عنصر مشخص است، ما می توانیم از این عناصر در طراحی سایت با html برای ارائه محتوای جایگزین استفاده کنیم. هر چیزی در میان تگ <noscript> و </noscript> در طراحی سایت، تنها زمانی که جاوا اسکریپت غیر فعال شود، ارائه خواهد شد.

برای مثال ما با طراحی سایت یک صفحه آزمایشی ایجاد کردیم، این صفحه نمایشی، اثر بارگذاری تصویر تار را همانطور که در شکل دیده می شود، تکرار می کند. تصاویر و اثر تار هردو از جاوااسکریپت ارسال می شوند، و اگر ما جاوااسکریپت را غیر فعال کنیم، تصاویر بارگذاری نخواهند شد.

برای نمایش این تصاویر در طراحی سایت ، ما می توانیم آنها را در عناصر noscript قرار دهیم.

<head>
<noscript>
<style>
figure noscript {
top: 0;
left: 0;
position: absolute;
}
</style>
</noscript>
</head>

...

<figure>
<img src="img/img-small-1.jpg"
width="30"
height="20"
class="img-small"
alt=""
data-large="img/img-large-1.jpeg"
data-large-width="1280"
data-large-height="853">
<canvas></canvas>
<figcaption>Lorem ipsum dolor sit amet.</figcaption>

<!-- fallback image -->
<noscript><img src="img/img-large-1.jpeg" height="600" width="900"></noscript>
</figure>

همچنین می توان از عنصر noscript برای اطلاع رسانی به کاربر در مورد خاموش بودن جاوااسکریپت استفاده کرد، مانند آنچه که فیس بوک و Trello انجام داده اند. علاوه بر این می توانیم یک لینک مرجع به منظور کمک به کاربر در جهت روشن کردن جاوااسکریپت اضافه کنیم.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده