تگ table

10 / 10
از 1 کاربر

تگ Table

در این بخش از آموزش Html  ، تگ Table را آموزش می دهیم.

در تگ table برای رسم جدول استفاده می شود ولی چون حجم بالایی دارد بیشتر از تگ divاستفاد می شود.
برای رسم جدول تگ Tr  استفاده می شود استفاده می شود این تگ برای رسم سطر جدول استفاده می شود همچنین برای رسم سلول از تگ Td استفاده می شود.

توجه داشته باشید که متنی که قرار است در داخل خانه ی جدول قرار گیرد باید داخل تگ td و یا بین تگ tr و تگ table در در طراحی سایت نوشته شود.

در این تگ می توانید تعیین کنید که جدول در کدام قسمت از سایت قرار گیرد.همچنین می توانید رنگ پس زمینه ی جدول،ضخامت پهنای جدول،میزان پهنا و عرض جدول و سایر موارد مربوط به جدول را  اضافه کرد.

مثال زیر کاربرد تگ Table در در طراحی سایت را نشان می دهد.

<table width="200" border="1">
<tr>
<td>متن يا گرافيک موردنظر </td>
</tr>
</table>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده