در طراحی سایت layout یا skin چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

در قسمت قالب می توانید برای سایت قالب اضافه و ، ویرایش کنید ، شما برای دسترسی به این بزار باید از مسیر : امکانات به بخش مدیریت قالب بروید تا به آن دسترسی پیدا کنید. در این قسمت بعضی از تغییرات نیازمند برنامه نویسی می باشند و انجام دادن بعضی تغییرات پیچیده می باشد.

در قسمت قالب امکاناتی چون تغییر رنگ ، تعویض عکس و ...نیاز به کد نویسی ندارد و می توانید به راحتی ویرایش کنید. این قسمت در طراحی سایت بسیار مهم است زیرا افراد زیادی با این قسمت سرکار دارند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده