در طراحی سایت menu چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

در هنگام طراحی سایت اگر برای مطالب یک بخش جدا طراحی کرده باشیم در صفحه اصلی نمایش داده می شود، در غیر این صورت باید برای آن مطلب یک منوی جدید تعریف کرد تا در بخش صفحه اصلی نمایش داده شود. در طراحی سایت ، شما می توانید از طریق بخش مدیریت منو یک صفحه مخصوص برای مطالب خود طراحی کنید. دقت داشته باشید ، قالبی که برای منو طراحی کرده اید بهترین کار ویرایش کردن منو قبلی است.

در طراحی سایت این نکته را به خاطر داشته باشید که هنگام طراحی منو به گونهای باشد که کاربر بتواند به با آن ارتباط برقرار کند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده