در طراحی سایت modules چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

ماژول ها در طراحی سایت به بخش های قابل نصب و قابل استفاده گفته می شود که می توان از آن ها برای انجام فعالیت های روزانه استفاده کرد. هرماژول یک بخش جدا و یک فعالیت مشخص دارد که شما با نصب آن در صفحه سایت می توانید از آن استفاده کنید.

در طراحی سایت برای افزودن ماژول ها به صفحات وب سایت باید آن ها را خریداری کنید. کاربرد دیگری که این ماژول ها در طراحی سایت دارند این است که دیگر نیاز به نوشتن کد های طولانی نیست تنها با نصب ماژول در صفحات خود می توانید کار طراحی سایت خود را راحت تر کنید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده