دستور Alter در SQL

8 / 10
از 7 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ،  دستور Alter را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Alter برای حذف یا اضافه کردن کامل یک ستون از یک جدول موجود در پایگاه داده استفاده می شود.برای اضافه کردن يک ستون ( فيلد ) جديد به يک جدول موجود از دستور ALTER TABLE  استفاده می شود:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype

برای حذف يک ستون از يک جدول موجود به روش زير عمل می شود:

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name

ارسال نظر و نظرات ثبت شده