دستور Delete

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش SQL ، دستور Delete را برای شما کاربران علاقه مند به طراحی سایت توضیح می دهیم.
برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول از دستور Delete استفاده می شود.شکل کلی دستور delete به صورت زیر می باشد:

Delet From نام جدول
Where نام و مقدار یک فیلد از رکورد مورد نظر

مثال زیر دستور Delete را برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول را نشان می دهد.

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value

مثال زیر برای پاک کردن یک رکرورد با شناسه مشخص را در دستور Delete را نشان می دهد.

Delete From Person
Where ID = "16 "

همچنین برای حذف اطلاعات یک ردیف از جدول بدون آنکه ردیف موردنظر حذف شود از مثال زیر استفاده می شود.

Delete From Person

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
shima :
1 0
kheili aali hastin mamnon