دستور INNER JOIN

8 / 10
از 4 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Inner Join را برای شما کاربران دوستار طراحی سایت توضیح می دهیم.
خروجی دستور Inner Join از بین سطرهایی انتخاب می شود که حدقل یک رابطه در هر دو جدول داشته باشد.تفاوت دستور Inner Join با دستور Join در Performance آن ها می باشد.
این دو دستور فقط در یک مورد فرق دارند که آن هم دستور Inner Join از Performance بالاتری برخوردار است بنابراین توصیه می شود از دستور Inner Join استفاده شود.دستور کلی Inner Join به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

توجه داشته باشید که در دستور Inner Join حتما باید یک رابطه در هر دو جدول وجود داشته باشد همچنین لازم به ذکر است که اگرخروجی جدول Persons با خروجی جدول Order تطابق نداشته باشد در خروجی نهایی نمایش داده نمی شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده