دستور ISNULL در اس کیو ال

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از طراحی سایت ، دستور Isnull را  برای شما توضیح می دهیم.
وقتی که می خواهیم تمام فیلدهای Null را در خروجی داشته باشیم از دستور Isnull استفاده می کنیم.مقدار null با space ' ' تفاوت دارد.
مثال زیر کاربرد دستور Isnull را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL

ارسال نظر و نظرات ثبت شده