ساختار Syntax دستوری در زبان XML

7 / 10
از 2 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت در زمینه آموزش XML ، ساختار دستوری Syntax در XML را توضیح می دهیم.
ابتدا موارد و نکات مهم در کدهای XML را توضیح می دهیم.در XML تمامی تگ ها به تگ انتهایی منتهی می شوند.تنها تگی که در XML که دارای تگ پایانی نیست ، تگ تعریف ورژن XML یا Declration است که برای تعیین نسخه XML در ابتدای اسناد XML قرار می گیرد . این تگ دارای تگ پایانی نیست . به دستور زیر توجه فرمایید :

< ?xml version="1.0" encoding="utf-XML" ? >

همچنین تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند برای مثال تگ < Letter > با < letter > متفاوت است . همچنین تگ ابتدایی و انتهایی باید دارای حروف بزرگ و کوچک یکسانی باشند ، در غیر اینصورت error رخ خواهد داد .به مثال زیر توجه نمایید :

< from > This is NOT Ok ! < /From >
< from > This is Ok ! < /from >

تگ های XML باید به طور صحیح و ترتیب مشخص قرار بگیرند . تگ های XML باید به ترتیب مشخص تعریف شوند و هر تگ قبل از اینکه تگ دیگری شروع شود ، بسته شده و یا کل تگ جدید را درون خود جای دهد . برای درک بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

< b > < i > This is NOT Ok ! < /b > < /i >
. کد بالا اشتباه بوده و ترتیب باز و بسته شدن تگ ها درست رعایت نشده است

< b > < i > This is Ok ! < /i > < /b >
. کد بالا صحیح است و ترتیب باز و بسته شدن تگ ها درست می باشد

تمامی اسناد XML باید دارای یک تگ root یا مادر باشند . تمامی اسناد XML باید دارای یک تگ root یا مادر باشند و سایر تگ های دیگر درون این تگ تعریف شوند . در کد مثال زیر این مسئله را نمایش داده ایم:

<root>
   <child>
      <subchild> ... </subchild>
   </child>
</root>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
شایان :
1 0
خیلی مختصر و مفید بود متصوصا برای افراد مبتدی.تشکر