علامت های شرطی در Like

3 / 10
از 2 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ،علامت های شرطی در Like را برای شما توضیح می دهیم که می توانید از آنها در طراحی سایت  استفاده نمایید.
زمانیکه می خواهیم با رشته ها کار کنیم وو از رشته یا الگوی خاصی استفاده کنیم می توانیم از عبارت Like به جای علامت (=) استفاده کنیم.در این دستور کاراکتر % به معنی یک کاراکتر و کاراکتر _ به معنای بیشتر از یک کاراکتر به کار می رود.
مثال : اسامی کليه مشتريانی که آدرس آنها شامل کلمه Main است را پيدا کن.

SELECT customer_name
FROM customer
WHERE customer_street LIKE '%Main%';

ارسال نظر و نظرات ثبت شده