عملگر In در شرط ها

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ،  عملگر In را برای شما توضیح می دهیم.
از عملگر In برای مشاهده اطلاعات رکوردهایی از جدول به کار می رود که شما مقدار دقیق حداقل یکی از فیلدهای آن را می دانید.شکل کلی دستور In به صورت زیر می باشد:
select نام ستون From نام جدول
Where نام فیلد In مقدار 1،مقدار2و...

مثال زیر کاربردی از عملگر In را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

Select * From  Persons

Where Family IN( "رضایی" , "حاجیلو" );

ارسال نظر و نظرات ثبت شده