عناصر معنایی در HTML5

10 / 10
از 1 کاربر

معناشناسی، مطالعه بر روی معانی کلمات و عبارات در زبان است. عناصر معنایی عناصر با معنا هستند.

عناصر معنایی چیست؟

یک عنصر معنایی، به وضوح معنی خود را برای مرورگر و توسعه دهنده تشریح می کند.عناصر غیر معنایی مانند <div> و <span> هیچ توضیحی در مورد محتوای خود ندارند. در مقابل عناصر معنادار همچون <form>، و <table> و <img> به وضوح محتوای خود را تعریف می کنند.

عناصر معنایی جدید در HTML5

بسیاری در طراحی سایت از کدهای html مانند: <div id="nav"> و یا <div class="header"> و همچنین <div id="footer"> برای بیان و نشان دادن ناوبری (هدایت)، هدر و فوتر استفاده می کنند. HTML5 عناصر معنایی جدید را برای تعریف بخش های مختلف یک صفحه وب ارائه می دهد.

• <article>
• <aside>
• <details>
• <figcaption>
• <figure>
• <footer>
• <header>
• <main>
• <mark>
• <nav>
• <section>
• <summary>
• <time>

چرا عناصر معنایی در HTML5؟

در HTML4، توسعه دهندگان از نام صفت مورد علاقه خود برای عناصر صفحه استفاده می کردند مانند:هدر، بالا، پایین، فوتر، منو، ناوبری، اصلی، دربردارنده، محتوا و غیره. استفاده از این عبارت، شناسایی محتوا صحیح صفحه وب را برای موتورهای جستجو غیر ممکن می کرد. اما در html5 عناصری مانند <header> و <footer> و <nav> و <section> و همچنین <article> شناسایی محتوای صحیح صفحه را برا موتورهای جستجو ساده تر کرده اند. به عبارت دیگر معناسازی وب و استفاده از عناصر معنایی در طراحی سایت این امکان را به وجود می آورد که داده ها به اشتراک گذاشته شوند و در جوامع، برنامه های کاربری و شرکت ها مجددا مورد استفاده قرار گیرند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده