عناصر section و article در HTML5

10 / 10
از 1 کاربر

همانطور که قبلا گفته شد عناصر معنایی در HTML5 متفاوت هستند و چندین عنصر معنایی در HTML5 وجود دارد در این بخش به معرفی دو نمونه از این تگ ها که در هنگام طراحی سایت با HTML5 مورد استفاده قرار می گیرند را برای شما کاربران عزیز شرح می دهیم.

عنصر <section> در HTML5

این عنصر در طراحی سایت با HTML5 ، معرف یک بخش در سند HTML است. در واقع "بخش"، یک دسته بندی موضوعی محتوا است که معمولا دارای یک عنوان است. در هنگام طراحی سایت ، صفحه اصلی سایت می تواند به بخش های معرفی ، محتوا و اطلاعات تماس تقسیم شود.

مثال:

<section>
<h1>شرکت طراحی سایت مبنا</h1>
<p> شرکت طراحی سایت مبنا، شرکتی فعال در زمینه طراحی سایت ...</p>
</section>

عنصر <article> در HTML5

استفاده از این عنصر در طراحی سایت مشخص کننده محتوای مستقل و جامع است. یک مقاله باید به خودی خود دارای مفهوم باشد و امکان خواندن آن مستقل از بقیه سایت وجود داشته باشد. مثال هایی از محل های مناسب برای استفاده از عنصر <article> عبارتند از:

• پست های انجمن
• پست وبلاگ
• مقالات روزنامه

مثال:

<article>
<h1> طراحی سایت چیست؟</h1>
<p>طراحی سایت عبارت است از قرار دادن کدهای مختلف در سند های برنامه نویسی به منظور ایجاد یک صفحه وب سایت.</p>
</article>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
علی :
2 0
مطالب خیلی عالی هستن