قالب بندی فایل های XML با CSS

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش xml ، قالب بندی فایل های xml با css را برای شما توضیح دهیم
اگر خواهان این هستید که فایل های xml خود را با ظاهر و قالب بندب خاصی نمایش دهید باید از یک فایل css استفاده کنید برای این کار ابتدا باید فایل xml را به فایل css وصل نمایید برای این منظور از یگ تگ < ?xml > شامل آدرس فایل CSS مورد نظر ، در ابتدای سند XML استفاده می شود . به مثال زیر توجه نمایید :

<?xml version="1.0" encoding="ISO-XMLXML59-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="book_catalog.css" ?>
<CATALOG>
   <BOOK>
      <TITLE> HTML</TITLE>
       <AUTHER> Developer1 </AUTHER>
       <COMPANY> Pishgaman </COMPANY>
       <PRICE> 4500 </PRICE>
       <YEAR> 13XML9</YEAR>
    </BOOK>
    <BOOK>
       <TITLE> CSS </TITLE>
       <AUTHER> Amiri </AUTHER>
       <COMPANY> Tebian </COMPANY>
       <PRICE> 6500 </PRICE>
       <YEAR> 1390</YEAR>
    </BOOK>
</CATALOG>

در جدول زیر کدی فایل CSS ای که برای قالب بندی سند XML خود به کار برده ایم را نمایش داده ایم .

CATALOG
   {
       background-color: #ffffff;
       width: 100%;
    }
BOOK
    {
       display: block;
       margin-bottom: 30pt;
       margin-left: 0;
     }
 TITLE
    {
       color: #FF0000;
       font-size: 20pt;
     }
 AUTHER
    {
       color: #0000FF;
       font-size: 20pt;
     }
PRICE,YEAR,COMPANY
    {
       display: block;
       color: #000000;
       margin-left: 20pt;
     }

پس از اینکه فایل CSS را به سند XML متصل کردید ، فایل CSS آن را قالب بندی کرده و با استایل جدید نمایش می دهد . مرورگر فایل XML را به جای نمایش ساده ، با قالب CSS نشان می دهد . با کلیک بر روی لینک زیر ، اثر فایل CSS بر روی سند XML را ببینید .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده