مجوز GPL چیست؟

6 / 10
از 14 کاربر

این مجوز یکی از مجوز های ارائه شده در زمینه تهیه نرم افزار های کامپیوتری می باشد، که توسط کمپانی های ناظر بر دنیای کامپیوتر و نرم افزار، به نرم افزار های تولید شده داده می شود، تا ارزش و اعتبار آنها در جهان به همگان معرفی شود.

میزان استاندارد های رعایت شده در نرم افزار ها باعث دریافت مجوز GPL خواهد شد.

اگر ما در زمینه برنامه نویسی و طراحی سایت می خواهیم فعالیتی انجام دهیم، باید این نکته را بدانیم، که اگر نرم افزاری را به مرحله تولید رساندیم حتما به اخذ این مجوز از مراجع ذیربط اقدام نماییم.

آرم این مجوز را که شاید بر روی بعضی از بسته های نرم افزاری اورجینال دیده باشیم به شکل زیر می باشد:

ارسال نظر و نظرات ثبت شده