معرفی سایت های آنالیزگر برای بهینه سازی سایت

5 / 10
از 3 کاربر

در این مقاله از طراحی سایت ما قصد داریم چند سایت را که جزء بهترین ابزار های آنالیزگر سایت هستند را به شما معرفی کنیم. با استفاده از این ابزار شما می توانید بهینه سازی سایت خود را افزایش دهید.

GTmetrix: این ابزار سایت را از نظر سرعت بارگذاری تحلیل می کند و در صورت مناسب نبودن المان ها و بهینه سازی ضعیف راه کار هایی براع رفع  معایت پیشنهاد می کند. برای این منظور کافیت آدرس سایت مورد نظر را در قسمت مشخص شده کپی کنید.

Google Analytic: این ابزار آمار کلی وضعیت سایت از جمله آماری از کارکرد سایت، بازدید کنندگان سایت در اختیار مدیر اسیت قرار می دهد.

Google Adwords: این ابزار به شما کمک میکند واژگان کلیدی را تحلیل کنید برخی از این ابزار برای تحلیل سایت رقابی خود استفاده می کنند.

Wordtracker: یک ابزار تحلیلگر واژه است. شما با وارد کردن واژه کلیدی مد نظر خود در قسمت مخصوص نزدیک به 100 واژه کلیدی مرتبط دریافت می کنید. این ابزار نیز می تواند متوسطه جستجو روزانه واژگان کلیدی را به شما ارائه دهد.

Google Webmaster Tools: کاملترین آنالیزگر موجود است که به شما کنترل کاملی به روی بهینه سازی سایت می دهد. 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده