معماری جوملا چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

معماری جوملا را معماری از نوع معماری " کنترل نمایشی مدل " می نامند. واژه ی و نماد این مدل MVC است که از کلمات  Model  View  Controller  آماده است. مفهوم این سبک و معماری این می باشد که ما ابزار و ماژول هایی برای کنترل و مدیریت وب سایت و برنامه ی خود در اختیار داریم، و این ابزار را می توانیم به صورت نمایشی، و اصطلاحا به کمک اشیاء کنترل نماییم و آنها را ویرایش نماییم.

تعریف جوملا چیست ، کاملا در بر گیرنده تعریف این مدل می باشد، زیرا ساخت این برنامه از تعاریف این مدل آماده است.

جوملا کاملا به سبکی طراحی شده است که بتوانیم بدون حتی یک خط کد نویسی، توسط آن به طراحی سایت بپردازیم؛ ابزاری که جوملا در اختیار کاربران قرار می دهد، ابزاری شی گرا می باشند که در صورت استفاده از آنها، خود ابزار کد مربوطه را تولید و آنرا برای ما در مکان مناسب می نویسید.

معماری جوملا چیست

ارسال نظر و نظرات ثبت شده