وارد کردن اطلاعات یک فایل XML در HTML

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش XML می خواهیم وارد کردن اطلاعات یک فایل XML در HTML را برای شما توضیح می دهیم .
با بیان مثالی می خواهیم برای شما وارد کردن اطلاعات یک فایل XML در HTML را برای شما توضیح دهیم.در این مثال برنامه به کمک یک اسکریپت ، از طریق یک حلقه ، در میان اجزای تفکیک شده فایل XML حرکت می کنیم و با خواندن محتویات تک تک عناصر ، آن ها را در خروجی نمایش دهید .

     <catalog>
   <CD>
       <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
       <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
       <COUNTRY>USA</COUNTRY>
       <YEAR>1985</YEAR>
   </CD>
   <CD>
       <TITLE>Hide your heart</TITLE>
       <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
       <COUNTRY>UK</COUNTRY>
       <YEAR>1988</YEAR>
    </CD>
    <CD>
       <TITLE>Greatest Hits</TITLE>
       <ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
       <COUNTRY>USA</COUNTRY>
       <YEAR>1982</YEAR>
     </CD>
</catalog>

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده