ویژگی background در css

6 / 10
از 8 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت قصد داریم  ویژگی Background را برای شما آموزش دهیم.
از این ویژگی برای تعریف حالت های مختلف پس زمینه برای یک عنصر بکار می رود.این ویژگی در طراحی سایت باعث زیباتر شدن وب سایت می شود.بک گراند انواع مختلفی دارد که آنها را شرح می دهیم:
background-color:از این ویژگی برای رنگ زمینه ی سایت استفاده می شود.

مثال زیر کاربرد Bachground-color را در آموزش Css نشان می دهد.

body

{background-color:#b0c4de;}

background-image:از این ویژگی برای رنگ زمینه ی عکس ها استفاده می شود.

body

{background-image:url('paper.gif');}

background-repeat:از این ویژگی رد طراحی سایت با css برای تعیین چرخش عکس استفاده می شود.توجه داشته باشید که تصااویری که انتخاب می کنید حجم کمی داشته باشد در غیر این صورت سرعت بارگزاری صفحات شما کند خواهد شد.

 body

{background-image:url('gradient2.png');
background-repeat:repeat-x;}

background-attachment:برای اینکه تصویر پس زمینه ی ثابتی داشته باشیم از این ویژگی استفاده می کنیم.scroll مقدار پیش فرض می باشد.

body

{ background-image:url('smiley.gif');
background-repeat:no-repeat;
background-attachment:fixed;}

background-position:برای تنظیم موقعیت عکس ها در طراحی سایت از این ویژگی استفاده می کنند.

body
{background-image:url('img_tree.png');
background-repeat:no-repeat;
background-position:top right;}

ارسال نظر و نظرات ثبت شده