ویژگی cursor و visibility و display در css

1 / 10
از 51 کاربر

در این قسمت از آموزش Css ، ویژگی Cursor , ویژگی Visibility و خاصیت Display  را توضیح می دهیم.

ویژگی Display نحوه ی نمایش عنصر موردنظر را در صفحه تعیین می کند.این خاصیت می تواند شامل مواردی باشد که تعدادی از آنها را بیان می کنیم.

none:در این حالت تصویر نمایش داده نمی شود.

block:در این حالت عنصر به صورت یک شی مجزا با یک خط فاصل قبل و بعد از آن نمایش داده می شود.

inline:در این حالت عنصر به صورت یک شی درون خط ی بدون هیچ خط فاصله قبل و بعد از آن نمایش داده می شود،که حالت پیش فرض است.

list-item:در این حالت عناصر به صورت لیست دیده می شوند.

table:در این حالت عنصر به صورت یک جدول با یک خط فاصله قبل و بعد از آن صفحه نمایش داده می شود.

مثال زیر کاربرد خاصیت display را در طراحی سایت نشان می دهد.


    li {display:inline;}

    span {display:block;}

با استفاده از خاصیتvisibility شما می توانید عناصر مورد نظر خود را قابل و یا غیر قابل نمایش کنید.visible به معنای نمایش دادن می باشد و با خاصیت hidden  می توانید عنصر مورد نظر خود را غیر قابل نمایش کنید.

مثال زیر کاربرد خاصیت visibility را در طراحی سایت نشان می دهد.

h1.hidden {visibility:hidden;}

با استفاده از cursor می توان نوع اشاره گر موس مورد  استفاده برای عناصر را تغییر داد.

مثال زیر کاربرد خاصیت cursor را نشان می دهد.

span.crosshair {cursor:crosshair}
span.help {cursor:help}
span.wait {cursor:wait}

 

cursor.css

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
ahmad : نظر
14 2
واقعا که با کیفیت بود.ممنون
shvh :
10 2
hi yoursaite is perfect
سارا :
9 0
عالی بود .