ویژگی empty-cells در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، ویژگی Empty-Cells را برای شما توضیح می دهیم.
ویژگی Empty-Cells تعیین می کند که خانه های خالی جدول و همچنین خطوط حاشیه های آن ها مورد نمایش قرار گیردو یا خیر.این ویژگی در طراحی سایت دارای دو حالت می باشد که عبارتند از:
Show : این حالت خانه های خالی و خطوط حاشیه آن ها را نمایش می دهد.

Hide : این حالت خانه های خالی و خطوط حاشیه را نمایش نمی دهد،این حالت به صورت پیش فرض می باشد.

 

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده