ویژگی overflow در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش css خاصیت Overflow را  توضیح می دهیم.
گاهی اتفاق می افتد که دستورات وارده بر یک عنصر سر ریز کند با استفاه از ویژگی overflow می توان در طراحی سایت فهمید که بعد از سر ریز شدن چه اتفاقی می افتد.توجه داشته باشید که این ویژگی در همه ی مرورگرها پشتیبانی می شود.

مثال زیر کاربرد ویژگی overflow را در طراحی سایت نشان می دهد.

div
{
width:150px;
height:150px;
overflow:scroll;
}

ارسال نظر و نظرات ثبت شده