پشتیبانی مرورگر ها از HTML5

10 / 10
از 1 کاربر

تمام مرورگرهای مدرن از HTML5 پشتیبانی می کنند. علاوه بر این، همه مرورگرها، قدیمی و جدید، به طور خودکار عناصر ناشناخته را به عنوان عناصر درون خطی دسته بندی می کنند.در این قسمت از مقالات طراحی سایت به پشتیبانی مرورگر ها از HTML5 می پردازیم.

تعریف عناصر HTML5 به عنوان عناصر بلوک

HTML5 هشت عناصر معنایی جدید HTML تعریف می کند. همه این عناصر در سطح بلوک می باشند. برای تضمین رفتار درست در مرورگرهای قدیمی تر، شما می توانید ویژگی "display" در CSS را بر روی block تنظیم کنید. مانند زیر:

header, section, footer, aside, nav, main, article, figure{

display: block;
{

شما همچنین می توانید هر عنصر جدیدی را با یک ترفند مرورگر به HTML nv طراحی سایت اضافه کنید. در مثال زیر یک عنصر جدید به نام <myHero> به HTML اضافه شده، و یک سبک نمایش (display style) برای آن تعریف شده است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Creating an HTML Element</title>
<script>document.createElement("myHero")</script>
<style>
myHero {
display: block;
background-color: #ddd;
padding: 50px;
font-size: 30px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

<myHero>My First Hero</myHero>

</body>
</html>

از راه حل های ارائه شده می توانید برای تمام عناصر HTML5 استفاده کنید، اما توجه داشته باشید که اینترنت اکسپلورر 8 و قبل از آن، به عناصر ناشناخته اجازه نمایش نمی دهند. خوشبختانه Sjoerd Visscher، "جاوا اسکریپت فعال کردن HTML5"، را ایجاد کرد. "the shiv" :

<!--[if lt IE 9]>

<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>

<![endif]-->

کد بالا یک نظر است، اما نسخه های قبل از IE9 قادر به خواندن آن هستند ( و می توانند آن را درک کنند).

ارسال نظر و نظرات ثبت شده