کاربرد تگ کامنت در html

10 / 10
از 1 کاربر

یکی دیگر از تگ های کاربردی در طراحی سایت ، تگ کامنت است که به صورت علامت --!> و <-- در طراحی سایت مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده از تگ کامنت در طراحی سایت شما می توانید، نظرات و توضیحات خود را به سند html اضافه کنید. برای این منظور باید از ترکیب زیر استفاده کنید.

<!-- کامنت خود را اینجا بنویسید -->

نکته: توجه داشته باشید که علامت سوال تنها در تگ ابتدایی وجود دارد و تگ انتهایی فاقد علامت سوال است.

کامنت ها و توضیحات که در طراحی سایت در سند html نوشته شده اند، در مرورگرها نمایش داده نمی شوند. شما می توانید با استفاده از این عنصر، اطلاعات و توضیحات لازم برای استفاده آسان تر از سند طراحی سایت را در html بنویسید. در واقع این راهی برای یادداشت اطلاعیه ها و یادآوری ها در طراحی سایت است. علاوه براین، استفاده از کامنت ها در طراحی سایت ، برای اشکال زدایی از html بسیار مناسب است. شما می توانید عناصری را که در سند html وجود دارند، در صورت نیاز در داخل تگ کامنت قرار دهید. این امر موجب می شود تا آن عنصر در مرورگر نمایش داده نشود.

<!-- درحال حاضر این عنصر در مرورگر نمایش داده نشود
<img border="0" src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain">
-->

ارسال نظر و نظرات ثبت شده