کاربرد تگ ol در طراحی سایت

10 / 10
از 1 کاربر

در این جلسه ازآموزش html قصد داریم نحوه ایجاد لیست های مرتب شده در طراحی سایت را برای شما کاربران عزیز شرح دهیم. در مقاله " تگ <li> و <ul> " به طور مفصل در مورد نحوه ایجاد و شکل گیری لیست های نامرتب (لیست هایی که در آنها ترتیب اهمیتی ندارد) در طراحی سایت برای شما کاربران عزیز صحبت نمودیم. حال نوبت به لیست های مرتب در طراحی سایت رسیده است. برای یادگیری طراحی سایت با ما همراه باشید.

در طراحی سایت به منظور ایجاد لیست های مرتب، باید در ابتدای لیست از تگ <ol> استفاده کرد. در واقع این تگ در طراحی سایت نقشی مخالف نقش تگ <ul> ایفا می کند. پس از شروع لیست با تگ <ol>، آیتم های داخل لیست هرکدام با تگ <li> آغاز می شوند.

نکته: آیتم های موجود در لیست باید با شماره گذاری مشخص شوند.

<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

صفت type در طراحی سایت لیست های مرتب

صفت نوع (type) به منظور تعریف نوع نشانگر، می تواند به لیست های مرتب در طراحی سایت اضافه شود. در زیر مقادیر مختلفی را که به این صفت قابل اطلاق است را برای شما ارائه نموده ایم.

type (نوع)= "1" : آیتم های لیست با اعداد مشخص می شوند (به صورت پیش فرض).

type (نوع)= "A" : آیتم ها در طراحی سایت در این نوع با حروف بزرگ نمایش داده می شوند.

type (نوع)= "a" : آیتم های لیست با حروف کوچک مشخص می شوند.

type (نوع)= "I" : آیتم ها با حروف بزرگ اعداد رومی نمایش داده می شوند.

type (نوع)= "i" : در این حالت، آیتم های لیست در طراحی سایت با حروف کوچک اعداد رومی تعیین می شوند.

<ol type="1">
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده