Alias در اس کیو ال

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL، ویژگی Alias  را برای شما توضیح می دهیم که در طراحی سایت بسیار پرکاربرد است.
از ویژگی Alias برای ایجاد نام مستعار و مجازی برای قرار گرفتن در بخش عنوان ستون در خروجی دستور Select استفاده می شود به عبارتی نام یا عنوان بالای ستون در خروجی  همان نام فیلد مربوط به داده در جدول اصلی پایگاه داده است.

یک نام مستعار برای یک ستون در خروجی انتخاب کنیم و از ستون جدید استفاده می کنیم که باید نامی برای آن انتخاب شود برای این کار از ویژگی Alias استفاده می شود.شکل کلی ویژگی Alias به صورت زیر می باشد:

select نام فیلد As عنوان(Alias (From نام جدول

مثال زیر کاربرد ویژگی Alias را در جدول نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
AS alias_name

مثال زیر کاربر ویژگی Alias را در ستون نشان می دهد.

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name

برای جداول با داده های عددی می توان ستون هایی که دارای داده های عددی هستند را انتخاب کرد و سپس نتایج محاسبات را در یک ستون جدید نمایش داد.این درخواست از طریق ویژگی Alias و در خروجی دستور Select ایجاد می شود که در آخر ستون یا ستون هایی برای جدول خروجی اضافه خواهد شد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده