Database چیست ؟

5 / 10
از 4 کاربر

در این قسمت از آموزش SQL ، دیتابیس ( Database ) را توضیح می دهیم.
در بستر وب و با توجه به اینکه تقاضا برای طراحی سایت از نوع پویا افزایش یافته نیاز به یک پایگاه داده بزرگ جهت مدیریت محتواایجاد شده است.این مدیریت پایگاه داده توسط زبان برنامه نویسی SQL صورت می گیرد.هر Database از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که شامل:
√ Table
√ View
√ Stored Procedre
√ Function
√ و ...

ارسال نظر و نظرات ثبت شده