E4X چیست ؟

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش xml می خواهیم E4X را برای شما توضیح دهیم .
E4X یک استاندارد جاوا اسکریپت است که پشتیبانی مستقیم از XML را به جاوا اسکریپت اضافه می کند . توجه داشته باشید که این تکنیک تنها در مرورگر فایرفاکس به صورت کامل اجرا می شود . با استفاده از E4X می توانید یک شی XML را مانند سایر متغیرهای دیگر زبان جاوا اسکریپت تعریف کرد به عبارتی با کدهای XML مثل یک متغیر در اسکریپت برخورد کرد به مثال زیر توجه کنید :

var x = new XML( ) ;
var y = new Date( ) ;
var z = new Array( ) ;

در مثال زیر نیز کد XML را به عنوان یک متغیر در یک اسکریپت تعریف کرده ایم این مثال شامل اطلاعات دو کارمند می باشد . پس از تعریف متغیر XML ، در پایان اسکریپت با استفاده از یک دستور ، مقدار سن کارمند اول را در خروجی چاپ کنیم .

var employees=
   <employees>
       <person>
          <name>Tove</name>
          <age>32</age>
       </person>
        <person>
           <name>Jani</name>
             <age>26</age>
              </person>
    </employees>;

document.write(employees.person.(name == "Tove").age);

مثال زیر نیزیک کد ساده جاوا اسکریپت که بدون استفاده از قابلیت E4X است ، فایل XML ای به نام "note.xml" را خوانده و در پردازشگر جاوا اسکریپت قرار می دهد . سپس پیام خروجی فایل را بر روی صفحه نمایش داده است .

 var xmlDoc;
    // IE  کد برای
     if (window.ActiveXObject)
          {
               xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
               xmlDoc.async=false;
               xmlDoc.load("note.xml");
               displaymessage( );
           }
     // code for Mozilla, Firefox, etc.
      else (document.implementation && document.implementation.createDocument)
          {
               xmlDoc= document.implementation.createDocument("","",null);
               xmlDoc.load("note.xml");
               xmlDoc.onload=displaymessage;
           }

     function displaymessage( )
          {
               document.write(xmlDoc.getElementsByTagName("body")[0].firstChild.nodeValue);
          }

با استفاده از دستور زیر می توانید کدهای طولانی را در سه خط خلاصه کنید  که این کار با استفاده  از خاصیت شی گرایی در جاوا اسکریپت امکان پذیر شده است . اطلاعات جامع تر را در مقالات بعدی طراحی سایت مطالعه نمایید.

var xmlDoc=new XML( );
xmlDoc.load("note.xml");
document.write(xmlDoc.body);

ارسال نظر و نظرات ثبت شده