Editor user چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

طراحی سایت یک بخش مدیریت دسترسی دارد که کاربران و مدیران می توانند به بخش مدیریت سایت دسترسی داشته باشند .

همچنین در طراحی سایت بخش مدیریت امکان تعریف دسترسی نیز وجود دارد که می توان برای کاربر حد تایین کرد که فقط در آن زمینه فعالیت کند و به دیگر بخش ها دسترسی نداشته باشد.

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده